Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Unieważnienie postępowania nr FRSI/MoboLab/2/2017
Zapytanie dotyczyło zakupu i dostawy programowalnych
robotów edukacyjnych wraz z gwarancją, zestawów do
programowania układów elektronicznych i tabletów
06.03.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/3/2017
Wybór dotyczący organizacji ośmiu dwudniowych spotkań
trenerów centralnych wraz z usługą hotelarską,
gastronomiczną i zwrotem kosztów podróży
27.02.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/2/2017
Informacja o wyborze trenerów centralnych w obszarach:
"Finanse", "Praca i rozwój zawodowy", „Zaangażowanie
obywatelskie” i „Zdrowie”
27.02.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/MoboLab/1/2017
Zapytanie dotyczyło opracowania materiałów edukacyjnych
dotyczących nauki programowania i wykorzystania tabletów, a
także przeprowadzenia szkoleń i zapewnienia wsparcia
merytorycznego
17.02.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/MoboLab/2/2017
Zapytanie dotyczyło zakupu i dostawy programowalnych robotów
edukacyjnych wraz z gwarancją, zestawów do programowania
układów elektronicznych i tabletów
17.02.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/3/2017
Zapytanie dotyczy organizacji ośmiu dwudniowych spotkań
trenerów centralnych wraz z usługą hotelarską,
gastronomiczną i zwrotem kosztów podróży
06.02.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/2/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/2/2017 na pełnienie funkcji
trenerów centralnych w 9 obszarach tematycznych w ramach
projektu "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści"
02.02.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/1/2017
Zapytanie dotyczyło przygotowania treści podręcznika dla
trenerów i trenerek lokalnych, wraz z jego redakcją
merytoryczną i przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw
majątkowych
01.02.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/MoboLab/2/2017
Na zakup i dostawę programowalnych robotów edukacyjnych,
zestawów do programowania układów elektronicznych i tabletów.
30.01.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/MoboLab/1/2017
Na opracowanie scenariuszy lekcji i zajęć, przeprowadzenie
szkoleń dla nauczycieli i zapewnienie wsparcia merytorycznego.
26.01.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się