2017-01-23

Dostęp do informacji nieumieszczonej w BIP

Zgodnie z Artykułem 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:
  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
  3. Wniosek pisemny można złożyć w biurze Fundacji, przy ulicy Kopernika 17, 00-359 Warszawa, faksem pod numerem 22 123 90 44 oraz pocztą elektroniczną pod adresem frsi@frsi.org.pl.
  4. Wniosek ustny można złożyć w biurze Fundacji, przy ulicy Kopernika 17, 00-359 Warszawa, lub pod numerem telefonu 22 123 90 20.