2017-03-28

Szukamy koordynatora projektu oraz specjalisty ds. rozliczeń

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poszukuje koordynatorki/ koordynatora projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole” oraz specjalistki/ specjalisty ds. rozliczeń w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

 

Koordynatorka/koordynator
projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT). Opis projektu znajduje się pod adresem: http://frsi.org.pl/projekt/mobolab-roboty-i-tablety-w-twojej-szkole/.

 

Oferujemy współpracę w wymiarze min. 1/2 etatu do 31 lipca 2018 r., z możliwością jej przedłużenia.

 

Pełna treść ogłoszenia (w tym główne zadania oraz opis oczekiwań) do pobrania poniżej (załącznik: ogłoszenie_koordynator_2017.04.04).

 

CV należy przesyłać na adres jacek.krolikowski@frsi.org.pl do 10 kwietnia 2017 r. [termin wydłużony w dn. 04.04.2017 r.] W tytule należy wpisać „Koordynator/ka w projekcie MoboLab”.

 

Specjalistka/specjalista ds. rozliczeń
w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

 

Projekt jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja(partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzkioraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). Opis projektu znajduje się na pod adresem: http://www.e-mocni.org.pl/o-projekcie/  

 

Oferujemy współpracę w wymiarze 1/3 etatu do 31 lipca 2019 r., z możliwością jej przedłużenia.

 

Pełna treść ogłoszenia (w tym główne zadania oraz opis oczekiwań) do pobrania poniżej (załącznik: ogłoszenie_specjalista_ds_rozliczeń_2017.04.04).

 

CV należy przesyłać na adres jacek.krolikowski@frsi.org.pl do 10 kwietnia 2017 r. [termin wydłużony w dn. 04.04.2017 r.] W tytule należy wpisać „Specjalista/specjalistka ds. rozliczeń, e-Mocni”.

Załączniki

  ogłoszenie_koordyn...017.04.04.pdf 226,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie_specjal...017.04.04.pdf 233,64 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się