2017-01-20

Struktura organizacyjna

Zgodnie z art. 13 Statutu Fundacji organami Fundacji są:
  1. Zarząd,
  2. Rada Fundacji.