2017-05-17

Umowy na realizację działań ze środków publicznych podpisane w 2016 r.

  1. ​Umowa partnerska z 29.02.2016 roku zawarta pomiędzy Fundacją Aktywizacja (liderem projektu) a Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt. e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści. Dotacja w wysokości 14 582 945,80 złotych z budżetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.​ Dotacja dla FRSI (partnera projektu) 3 386 694,50  złotych. Czas realizacji projektu: 01.08.2016-31.03.2019 r.
  2. Umowa z ​19.04.2016 roku o numerze ENI/2016/373-934 ​zawarta z Komisją Europejską (Delegation of the EU to Ukraine) na realizację projektu pt. Bridging Gaps for Inclusive Civic Engagement. Dotacja w wysokości ​543 320 złotych z budżetu​ programu External Actions of European Union.​ Czas realizacji projektu: 01.06.2016-31.05.2018.
  3. Umowa partnerska z 09.05.2016 roku zawarta pomiędzy Fundacją Microfinance Centre (liderem projektu) a Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Innowacja i Wiedza oraz Związkiem Biur Porad Obywatelskich na realizację projektu pt. Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej. Dotacja w wysokości 25 900 złotych ze środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego.​ Dotacja dla FRSI (partnera projektu) 4 560 złotych. Czas realizacji projektu: 04.05.2016-31.12.2016.
  4. Umowa partnerska z 08.08.2016 roku zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych (liderem projektu) a Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu pt. Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej. Dotacja w wysokości ​419 704 złotych z budżetu Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.​ Dotacja dla FRSI (partnera projektu) 7 750 zł  złotych. Czas realizacji projektu: 01.06.2016 r.-15.12.2016 r.
  5. Umowa z 30.11.2016 roku o numerze RPMA.10.01.02-14-5097/16-00 zawarta z Województwem Mazowieckim na realizację projektu pt. MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole. Dotacja w wysokości ​651 498,75 złotych z budżetu​ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, poddziałanie 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT”.​ Czas realizacji projektu: 01.12.2016-31.07.2018.