Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/MP-ciech/1/2017
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/MP-ciech/1/2017 dotyczącego
zakupu i dostawy robotów edukacyjnych
18.01.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/MP-CIECH/2/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/MP-CIECH/2/2017 dotyczące zakupu i
dostawy laptopów i tabletów do sterowania robotami
11.12.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/MP-CIECH/1/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/MP-CIECH/1/2017 dotyczące zakupu i
dostawy robotów edukacyjnych
22.11.2017 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/e-Mocni/12/2017
na zakup i dostawę materiałów papierniczych (jesień 2017)
20.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/12/2017
Na zakup i dostawę materiałów papierniczych (jesień 2017).
24.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/11/2017
na organizację II, III i IV zjazdu szkoleniowego dla trenerów
lokalnych oraz III zjazdu e-Mocarzy wraz z usługą
hotelarską, gastronomiczną, zapewnieniem sal i zwrotem kosztów
dojazdu
21.07.2017 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/e-Mocni/8/2017
dotyczącego dostarczenia do biura FRSI materiałów biurowych i
papierniczych.
07.06.2017 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/e-Mocni/7/2017
dot. druku publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych w
ramach projektu "e-Mocni"
07.06.2017 więcej
Wyniki postępowania nr FRSI/e-Mocni/10/2017
Na pełnienie funkcji regionalnych animatorów partnerstw na
rzecz edukacji cyfrowej w gminach biorących udział w projekcie
e-Mocni.
07.06.2017 więcej
Wyniki postępowania nr FRSI/e-Mocni/9.2/2017
Na opracowanie treści poradnika dla e-Mocarzy i gminnych
partnerstw dot. powoływania i funkcjonowania lokalnych
partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej.
05.06.2017 więcej
1234