2017-07-21

Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/11/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr  FRSI/e-Mocni/11/2017 dotyczące organizacji II, III i IV zjazdu szkoleniowego dla trenerów lokalnych oraz  III zjazdu e-Mocarzy wraz z usługą hotelarską, gastronomiczną, zapewnieniem sal i zwrotem kosztów dojazdu.

 

 

KOREKTA 25.07.2017 - Zamawiający:

-  zrezygnował z wyposażania sal szkoleniowych w materiały papiernicze (z wyjątkiem papieru flipczartowego) (pkt 5.z zapytania ofertowego)

-  w pkt. 5. cc.ii Zapytania Ofertowego dopisał "lub TLK I klasa, w przypadku gdy w II klasie przewoźnik nie zapewnia miejsc siedzących".

 

Prosimy o zapoznanie się ze skorygowanymi załącznikami z dnia 25.07.2017: zapytanie ofertowe, wzór formularza oferty, wzór umowy.

 

Opublikowane wyjaśnienia:

- 25.07.2017

- 31.07.2017 

Prosimy o zapoznanie się.

 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

●      Elżbieta Dydak,  elzbieta.dydak@frsi.org.pl, tel. 722 002 013 (do 11.08.2017),

●      Bogna Mrozowska, bogna.mrozowska@frsi.org.pl, tel. 722 002 115 (od 7.08.2017).

 

Ofertę należy przesłać  w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 4 sierpnia 2017 r. godz. 23:59 na adres e-mail: elzbieta.dydak@frsi.org.pl. 
W temacie wiadomości prosimy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr FRSI/e-Mocni/11/2017.


Zapytanie zostało także opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045418

Załączniki

  zapytanie FRSI_11_e...17 - 2018.pdf 311,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1_Wzor formularza oferty.xls 78,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal 2_Wzor oswiadcz...ykonawcy.docx 143,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 3_Wzor wykazu s...ferencji.docx 53,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 4_Wzor umowy.pdf 254,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 5_Wzor opisu hotelu.docx 52,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 6_Harmonogram s...i szkolen.pdf 238,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zapytanie FRSI_11_e...5.07.2017.pdf 310,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 4_Wzor umowy_25.07.2017.pdf 253,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1_Wzor formular...5.07.2017.xls 78 KB (xls) szczegóły pobierz
  wyjasnienie_25.07.2017.pdf 167,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienie_31.07.2017.pdf 173,57 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się