2017-08-24

Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/12/2017

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/12/2017 na zakup i dostawę materiałów papierniczych (jesień 2017).

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do 14 lokalizacji (w tym: wniesienie pod wskazane adresy) fabrycznie nowych materiałów papierniczych (zgodnie ze specyfikacją z Zapytania).

 

Materiały zostaną dostarczone do wskazanych lokalizacji, w odpowiednich terminach i ilościach, zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania.

 

Ofertę należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 4 września 2017 r. do godz. 23:59 na adres e-mail: katarzyna.morawska@frsi.org.pl.

 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

  1. Katarzyna Morawska, katarzyna.morawska@frsi.org.pl, tel. 601 421 097 (od 28 sierpnia 2017 r.)
  2. Elżbieta Dydak, elzbieta.dydak@frsi.org.pl, tel. 722 002 013 (od 5 września 2017 r.),
  3. Bogna Mrozowska, bogna.mrozowska@frsi.org.pl, tel. 722 002 115.

 

Zapytanie zostało opublikowane także w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051470

 


 

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanego przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). 

Załączniki

  zapytanie_FRSI_e-Mo...piernicze.pdf 231,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1_Wzor_formularza_oferty.docx 58,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_2_Wzor_oswiadcz...powiazan.docx 55,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_3_Wzor_umowy.pdf 206,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_4_Harmonogram dostaw.pdf 212,91 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się