2017-11-22

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/MP-CIECH/1/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/MP-CIECH/1/2017 dotyczące zakupu i dostawy robotów edukacyjnych. 

 

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Misja: programowanie – podregion ciechanowski’ realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). 
 

Ofertę należy przesłać  w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 7 grudnia  2017 r. (godz. 23:59) na adres e-mail: elzbieta.dydak@frsi.org.pl.  W temacie wiadomości należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr FRSI/MP-ciech/1/2017.

 

Zapytanie zostało opublikowane także w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1070109

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z zapytaniem ofertowym i jego załącznikami.

 

UWAGA!

W dn. 27.11.2017 r. dokonano korekty:
- załącznika nr 6 - skorygowano liczbę szkół, do których dostarczone zostaną roboty wraz z matami
- cz. XVI zapytania ofertowego - w pkt. 2 dot. zakresu zmian w umowie dopisano punkt d, iż zakres zmian może dotyczyć też w szczególności: "przesunięć liczb robotów i mat pomiędzy poszczególnymi szkołami i gminami w zależności od liczby nauczycieli finalnie biorących udział w projekcie z danej szkoły."
Pozostałe treści pozostają bez zmian.

W dn. 27.11.2017 zamieszczono także odpowiedzi na 2 zadanie pytania (wyjaśnienia 27.11.2017).

W dn. 4.12.2017 zamieszczono odpowiedzi na 2 zadane pytania (wyjaśnienia 4.12.2017)

Załączniki

  zapytanie_roboty_Misja progr.pdf 272,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1_wzor formularza oferty.docx 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 2_oswiadczenie ...powiazan.docx 32,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 3_oswiadczenie ...mowienia.docx 31,68 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 4_wzor_umowy.pdf 186,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 5_wykaz i opis ...rametrow.docx 34,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 6_wykaz szkol.pdf 144,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 6_wykaz szkol_korekta.pdf 101,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zapytanie_roboty_Mi...7.11.2017.pdf 183,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienie_zapyt 1...7.11.2017.pdf 158,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienie_zapyt 1...4.12.2017.pdf 157,03 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się