Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/16/2018 - 3 scenariusze
Zapytanie ofertowe na napisanie 3 scenariuszy spotkań, podczas
których prowadzący wspiera potencjalnych uczestników szkoleń
on-line w procesie rejestracji i realizacji szkolenia.
30.08.2018 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/e-Mocni/14/2018
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/e-Mocni/14/2018 dotyczącego
druku i dodruku publikacji oraz materiałów informacyjnych i
promocyjnych w ramach projektu „e-Mocni” wraz z ich
dystrybucją.
30.07.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na Moderatorów szkoleń online
Zapraszamy do składania ofert na Moderatorów szkoleń online z
projektu e-Mocni.
19.07.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE nr FRSI/e-Mocni/14/2018 - druk
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/14/2018 dot. druku i dodruku
publikacji oraz materiałów info-promo w ramach projektu
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” wraz z
ich dystrybucją
15.06.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/15/2018 - moderatorzy
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/15/2018 na pełnienie funkcji
moderatorów szkoleń online w gminach
13.06.2018 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/MP-ciech/6/2018
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/MP-ciech/6/2018 na pełnienie
funkcji trenerów programowania
16.02.2018 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/13/2018
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/13/2018 na produkcję
screencastów i webinariów do kursu e-learnigowego.
13.02.2018 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/MP-ciech/5/2018
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/MP-ciech/5/2018 dot.
pełnienia funkcji trenerów programowania
07.02.2018 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/MP-ciech/4/2018
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/MP-ciech/4/2018 dotyczącego
pełnienia funkcji trenera programowania.
06.02.2018 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/MP-ciech/6/2018
Zapytanie ofertowe nr FRSI/MP-ciech/6/2018 na pełnienie funkcji
trenerów programowania
03.02.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się