2018-02-13

Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/13/2018

Zapraszamy do składania ofert w prowadzonym postępowaniu nr FRSI/e-Mocni/13/2018 na produkcję screencastów i webinariów do kursu e-learnigowego.

 

Uwaga! w dn. 19 i 21.02.2018 opublikowano wyjaśnienia do zapytania.

 

Ofertę należy przesłać  w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2018 r., do godz. 23:59 na adres e-mail: elzbieta.dydak@frsi.org.pl.  W temacie wiadomości prosimy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr FRSI/e-Mocni/13/2018.

 

Zapytanie zostało opublikowane także w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088303

Załączniki

  zapytanie_FRSI_e-Mo...eencastow.pdf 330,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1_planowana zaw...ningowego.pdf 342,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_3_wzor_formular...learning.docx 53,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_4_wzor_oswiadcz...powiazan.docx 52,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_5_wzor_oswiadcz...6_godzin.docx 51,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_6_Wzor_wykazu_s...binariow.docx 73,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_7_wzor umowy_e-learning.pdf 308,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_2_e-Mocni_doste...zien_2017.pdf 465,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienie_19.02.2018.pdf 177,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienie_21.02.2018.pdf 259,42 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się