2018-06-15

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FRSI/e-Mocni/14/2018 - druk

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  FRSI/e-Mocni/14/2018 dot. druku i dodruku publikacji oraz  materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” wraz z ich dystrybucją.

 

W dn. 21.06.2018 zostały opublikowane wyjaśnienia do zapytania (zał. poniżej).

 

Ofertę należy przesłać  w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29 czerwca 2018 r. godz. 23:59 na adres e-mail: elzbieta.dydak@frsi.org.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Oferta – druk i dystrybucja „e-Mocni”.

 

Zapytanie zostało opublikowane także w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119105#

Załączniki

  zapytanie FRSI_e-Mo...nfo-promo.pdf 464,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1_Liczba lokali...strybucji.xls 73,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal 2_Wzor formular...erty_druk.xls 77,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal 3_Wzor wykazu p...plakatow.docx 52,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 4_Wzor oswiadcz...ykonawcy.docx 144,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 5_Wzor umowy_druk_zap 14.pdf 536,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjanienia 21.06.2018.pdf 480,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się