2018-06-13

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/15/2018 - moderatorzy

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/15/2018
na pełnienie funkcji moderatorów szkoleń online w gminach.

 

Ofertę należy przesłać  w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2018 r., do godz. 23:59 na adres e-mail: malgorzata.makowska@frsi.org.pl.  W temacie wiadomości należy wpisać: oferta na zamówienie nr FRSI/e-Mocni/15/2018.

 

Zapytanie zostało opublikowane także w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1118159

 

Załączniki

  zapytanie_FRSI_15_e...3.06.2018.pdf 251,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1_Kluczowe informacje.pdf 493,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_2_Lista gmin i obszarow.pdf 180,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_2_Lista gmin i obszarow.xls 112 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal_3_Wzor_formularza_oferty.docx 57,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_3_Wzor_formularza_oferty.pdf 192,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_4_Oswiadczenia_wykonawcy.docx 58,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_4_Oswiadczenia_wykonawcy.pdf 166,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_5_Wzor_umowy_moderatorzy.pdf 387,24 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się