2018-08-30

Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/16/2018 - 3 scenariusze

Wyniki z dnia 12.09.2018:

Wygrała oferta z dnia 10.09.2018: Beata Tarnowska: cena 1515,00 zł.  90,38 pkt

Pozostałe oferty:

Monika Zygmuntowicz: cena 3600,00 zł.   71,04 pkt
Karolina Furmańska; cena: 3000,00  61,79 pkt.

 

Zapytanie z dnia 30.08.2018

Zapraszamy do składania ofert na napisanie 3 scenariuszy spotkań,  podczas których  prowadzący wspiera potencjalnych uczestników szkoleń on-line w procesie rejestracji i realizacji szkolenia.

Termin realizacji do 31 października 2018r.. 

Termin składania ofert: 10.09.2018 do godz. 23:59

Szczegółowy opis w załącznikach oraz w Bazie Konkurencyjnośći pod linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134025

Załączniki

  zapytanie_FRSI_16_e...n online.docx 72,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_1_Kluczowe informacje.docx 71,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_2_Wzor_formular...ytowalny.docx 62,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_3_Oswiadczenia_...ytowalne.docx 58,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_4_Wzor_umowy_sc...e spotkan.pdf 342,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_5_Informacja o ...osobowych.pdf 295,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się