2018-02-03

Zapytanie ofertowe nr FRSI/MP-ciech/6/2018

W związku z niepłynięciem wystarczającej liczby ofert w zapytaniu nr FRSI/MP-ciech/4/2018 oraz w zapytaniu nr FRSI/MP-ciech/5/2018 zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji trenerów programowani. Łącznie w trzech postępowaniach Zamawiający planuje wybrać do 8 trenerów programowania.

 

Ofertę należy przesłać  w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2018 r., do godz. 23:59 na adres e-mail: iwona.kolosek@frsi.org.pl, W temacie wiadomości należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr FRSI/MP-ciech /6/2018.

 

Uwaga! W dn. 6.02.2018 r. opublikowano wyjaśnienie.

 

Treść zapytania została także opublikowana w bazie konkurecyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1086222.

 

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Misja: programowanie – podregion ciechanowski’ realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Partner Wiodący) i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Partner).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Opis projektu znajduje się na stronie: www.frsi.org.pl.

Załączniki

  zapytanie_6_FRSI_Mi..._trenerzy.pdf 291,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1_Scenariusze.zip 7,88 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal_2_kluczowe info...projekcie.pdf 340,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_3_Formularz ofe..._trenerzy.xls 132,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal_4_Wzor_oswiadcz...powiazan.docx 47,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_5_wzor CV.docx 32,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_6_Wzor_oswiadcz...6_godzin.docx 47,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_7_Wzor_wykazu_godzin.docx 36,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_8_wzor umowy_trenerzy.pdf 294,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zap_6_wyjasnienia_20180206.pdf 107,36 KB (pdf) szczegóły pobierz