2018-02-03

Zapytanie ofertowe nr FRSI/MP-ciech/6/2018

W związku z niepłynięciem wystarczającej liczby ofert w zapytaniu nr FRSI/MP-ciech/4/2018 oraz w zapytaniu nr FRSI/MP-ciech/5/2018 zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji trenerów programowani. Łącznie w trzech postępowaniach Zamawiający planuje wybrać do 8 trenerów programowania.

 

Ofertę należy przesłać  w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2018 r., do godz. 23:59 na adres e-mail: iwona.kolosek@frsi.org.pl, W temacie wiadomości należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr FRSI/MP-ciech /6/2018.

 

Uwaga! W dn. 6.02.2018 r. opublikowano wyjaśnienie.

 

Treść zapytania została także opublikowana w bazie konkurecyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1086222.

 

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Misja: programowanie – podregion ciechanowski’ realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Partner Wiodący) i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Partner).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Opis projektu znajduje się na stronie: www.frsi.org.pl.

Załączniki

  zapytanie_6_FRSI_Mi..._trenerzy.pdf 291,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1_Scenariusze.zip 7,88 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal_2_kluczowe info...projekcie.pdf 340,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_3_Formularz ofe..._trenerzy.xls 132,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal_4_Wzor_oswiadcz...powiazan.docx 47,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_5_wzor CV.docx 32,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_6_Wzor_oswiadcz...6_godzin.docx 47,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_7_Wzor_wykazu_godzin.docx 36,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_8_wzor umowy_trenerzy.pdf 294,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zap_6_wyjasnienia_20180206.pdf 107,36 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się