2019-07-29

Zapytanie ofertowe nr FRSI/Lekcja:Enter/4/2019

W dn. 30.07.2019 zostało dodane wyjaśnienie do zapytania załącznik: wyjasnienie_nr_1.
 
 
Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr FRSI/Lekcja:Enter/4/2019 dot. pełnienia funkcji konsultanta ds. informatyki oraz przygotowania i produkcji 2 modułów szkoleń online dla nauczycieli informatyki. 
 
Przedmiotem zamówienia jest:
 
a. Część A. Pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds.  informatyki – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa,
 
b. Część B. Przygotowanie merytoryczne, produkcja, implementacja i aktualizacja 2 modułów szkoleń online dla nauczycieli informatyki (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), łącznie składających się z 2 skryptów i 14 tutoriali (4 „dłuższych” i 10 „krótszych” ).
 
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać  w formie zeskanowanego dokumentu (plik PDF) / dokumentów (plików PDF) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia  14 sierpnia  2019 r. godz. 23:59 na adres e-mail: elzbieta.dydak@frsi.org.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Oferta – konsultant i moduł online dla nauczycieli informatyki”
 
Zapytanie zostało opublikowane także w Bazie Konkurencyjności pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197928
 

Załączniki

  Zapytanie_FRSI_LE_4...onsult_IT.pdf 652,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal.1_szczeg_opis_p...formatyki.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal.2a_1.5_Informatyka 4-8_v2.pdf 753,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal.2b_1.9_Informat...onadpodst.pdf 726,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal.3_formularz_ofe...ap4_wzor.xlsx 159,17 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zal.4_wzor_wykazu_d...zen_zap4.docx 104,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal.5a_wzor_umowy_c...formatyki.pdf 358,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal.5b_wzor_umowy_c...ormatykow.pdf 351,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal.6_instrukcja_do...kosciowej.pdf 407,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienie_nr_1.pdf 156,24 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się