2019-11-21

Zapytanie ofertowe nr FRSI/Lekcja:Enter/6/2019

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr FRSI/Lekcja:Enter/6/2019 na organizację szkoleń dla trenerów regionalnych – 1. edycja.

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie: usług hotelowych, gastronomicznych oraz sal szkoleniowych z odpowiednim zapleczem technicznym podczas 7 (siedmiu) 3-dniowych oraz 7 (siedmiu) 1-dniowych szkoleń trenerów regionalnych, w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2020.

 

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu (plik PDF) / dokumentów (plików PDF) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2 grudnia 2019 r. godz. 23:59 na adres e-mail: elzbieta.dydak@frsi.org.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Oferta – szkolenia Lekcja:Enter”.

 

Zapytanie zostało także opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218741.

 

 

 

Załączniki

  Zapytanie FRSI_LE_6...R_1edycja.pdf 405,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1_harmonogram s..._1 edycja.pdf 239,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 2_formularz ofe...ap 6_wzor.pdf 500,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 2_formularz ofe...ap 6_wzor.xls 199,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal 3_wzor_zap 6_op...oswiadcz.docx 85,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 4_wzor umowy_za..._1 edycja.pdf 347,62 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się