2019-10-22

Zapytanie ofertowe nr FRSI/MP/2/2019

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr FRSI/MP/2/2019 na zakup i dostawę zestawów wspierających naukę programowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

- 259 programowalnych robotów edukacyjnych do nauki programowania wraz z gwarancją i oprogramowaniem,

- 518 tabletów do sterowania programowalnymi robotami edukacyjnymi wraz z gwarancją i oprogramowaniem,

- 93 mat edukacyjnych dedykowanych programowalnym robotom,

-348 planszowych gier edukacyjnych wspierających naukę programowania.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać  w formie zeskanowanego dokumentu (plik PDF) / dokumentów (plików PDF) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 3 listopada  2019 r. godz. 23:59 na adres e-mail: elżbieta.jankowska@frsi.org.pl W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Postępowanie o udzielenie zamówienia nr FRSI/MP/2/2019”.

Zapytanie zostało opublikowane także w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24589

Załączniki

  zapytanie_FRSI_MP_2_20191021.docx 1,31 MB (doc) szczegóły pobierz
  zal_nr_1_formularz_...RSI_MP_2.xlsx 66,4 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal 3_oswiadczenie ...RSI_MP_2.docx 1,26 MB (doc) szczegóły pobierz
  zal 2_wykaz i opis ...RSI_MP_2.docx 1,27 MB (doc) szczegóły pobierz
  zal 4_wzor_umowy_za...RSI_MP_2.docx 1,96 MB (doc) szczegóły pobierz
  zal 6_art. 24_PZP_z...RSI_MP_2.docx 1,26 MB (doc) szczegóły pobierz
  zal 5_wykaz szkol_z...RSI_MP_2.docx 1,96 MB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się