Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/MP-ciech/1/2017
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/MP-ciech/1/2017 dotyczącego
zakupu i dostawy robotów edukacyjnych
18.01.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/MP-CIECH/2/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/MP-CIECH/2/2017 dotyczące zakupu i
dostawy laptopów i tabletów do sterowania robotami
11.12.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/MP-CIECH/1/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/MP-CIECH/1/2017 dotyczące zakupu i
dostawy robotów edukacyjnych
22.11.2017 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/e-Mocni/12/2017
na zakup i dostawę materiałów papierniczych (jesień 2017)
20.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/12/2017
Na zakup i dostawę materiałów papierniczych (jesień 2017).
24.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/11/2017
na organizację II, III i IV zjazdu szkoleniowego dla trenerów
lokalnych oraz III zjazdu e-Mocarzy wraz z usługą
hotelarską, gastronomiczną, zapewnieniem sal i zwrotem kosztów
dojazdu
21.07.2017 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/e-Mocni/8/2017
dotyczącego dostarczenia do biura FRSI materiałów biurowych i
papierniczych.
07.06.2017 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/e-Mocni/7/2017
dot. druku publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych w
ramach projektu "e-Mocni"
07.06.2017 więcej
Wyniki postępowania nr FRSI/e-Mocni/10/2017
Na pełnienie funkcji regionalnych animatorów partnerstw na
rzecz edukacji cyfrowej w gminach biorących udział w projekcie
e-Mocni.
07.06.2017 więcej
Wyniki postępowania nr FRSI/e-Mocni/9.2/2017
Na opracowanie treści poradnika dla e-Mocarzy i gminnych
partnerstw dot. powoływania i funkcjonowania lokalnych
partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej.
05.06.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się