Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/Lekcja:Enter/6/2019
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/Lekcja:Enter/6/2019
dotyczącego organizacji szkoleń dla trenerów regionalnych -
1.edycja
03.02.2020 więcej
Wuniki postępowania ofertowego nr FRSI/MP/4/2019
Wuniki postępowania ofertowego nr FRSI/MP/4/2019
22.11.2019 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/Lekcja:Enter/6/2019
Zapytanie ofertowe nr FRSI/Lekcja:Enter/6/2019 na organizację
szkoleń dla trenerów regionalnych – 1. edycja
21.11.2019 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/MP/4/2019
Zapytanie ofertowe nr FRSI/MP/2/2019
08.11.2019 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania na Zamówienie FRSI/MP/2/2019
Informacja o unieważnieniu postępowania na Zamówienie
FRSI/MP/2/2019
08.11.2019 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/MP/2/2019
Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę zestawów
składających się z robotów, tabletów, mat i gier
edukacyjnych wspierających naukę programowania.
22.10.2019 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/Lekcja:Enter/4/2019
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/Lekcja:Enter/4/2019 dot.
pełnienia funkcji konsultanta ds. informatyki oraz przygotowania
i produkcji 2 modułów szkoleń online dla nauczycieli
informatyki
17.09.2019 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/Lekcja:Enter/3/2019
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/Lekcja:Enter/3/2019 na
przygotowanie i produkcję webinariów, screencastów oraz innych
materiałów do szkoleń dla nauczycieli.
17.09.2019 więcej
Wyniki postępowania - ogłoszenie nr FRSI/Lekcja:Enter/5/2019
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/Lekcja:Enter/5/2019 dot.
dostarczenia usług hotelowych, gastronomicznych oraz sal
szkoleniowych do 6 spotkań konsultantów merytorycznych projektu
„Lekcja:Enter”.
02.08.2019 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/Lekcja:Enter/4/2019
Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji konsultanta ds.
informatyki oraz przygotowania i produkcji 2 modułów szkoleń
online dla nauczycieli informatyki.
29.07.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się